Παράκτιος Υγρότοπος Σχινιά Μαραθώνα

Παράκτιος Υγρότοπος Σχινιά Μαραθώνα

Βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Αττικής και ανήκει στο Δήμο Μαραθώνα (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτη). Είναι ο μεγαλύτερος παράκτιος υγρότοπος της Αττικής, με έκταση περίπου 7.373 στρέμματα. (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2016). Αποτελεί την ζώνη απολύτου προστασίας Α1 του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα. Συνιστά ένα σύνθετο υδρολογικό σύστημα με εισροές από τη Μακαρία πηγή, από κατακρημνίσματα και από τη θάλασσα. Συντίθεται από μωσαϊκό οικοτόπων περιλαμβάνοντας καλαμιώνες, αλμυρά έλη, υγρά λιβάδια, και το παράκτιο δάσος με χαλέπιο πεύκη και κουκουναριά, ένα από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. Η ύπαρξη αξιόλογου αναπαραγόμενου και διαχειμάζοντος πληθυσμού της Βαλτόπαπιας (Aythya nyroca) και ο μεγάλος αριθμός μεταναστευτικών πτηνών καθιστούν την περιοχή διεθνούς σημασίας.

Η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ως Εθνικό Πάρκο με πέντε ζώνες – περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης και τμήμα της ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) βάσει του ΦΕΚ 395/Δ/03-07-2000. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-11) τμήμα της χαρακτηρίστηκε ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

Περισσότερες πληροφορίες και το απογραφικό δελτίο στον Δικτυακό Τόπο του ΕΚΒΥ για τους Ελληνικούς Υγροτόπους.

Site CodeGR300412000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ9130.842
ΔΗΜΟΣΜΑΡΑΘΩΝΑ
RAMSARH — Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΦΥΣΙΚΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣGR3000003 – “Εθνικό Πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα (ΕΠ7)”

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Αναφορές

Ενδιάμεση αναφορά