Παράκτιο Έλος Βουρκαρίου Μεγάρων

Παράκτιο Έλος Βουρκαρίου Μεγάρων

Το Παράκτιο Έλος Βουρκαρίου Μεγάρων είναι ο μεγαλύτερος υγρότοπος της Δυτικής Αττικής. Βρίσκεται μεταξύ Ν. Περάμου και Πάχης, στον Δήμο Μεγαρέων (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτη). Συνίσταται από δύο τμήματα, το θαλάσσιο, το οποίο σχηματίζει αβαθή θαλάσσια εγκόλπωση με έκταση περίπου 2150 στρ και το χερσαίο με έκταση περίπου 2071 στρ. (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2016). Τροφοδοτείται κατά κύριο λόγο από τη θάλασσα και τις βροχές και λιγότερο από τον προσχωματικό υδροφόρο ορίζοντα. Προς τη χέρσο, η πολύ μικρή υψομετρική διαφορά με τη θάλασσα δημιουργεί ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης του παράκτιου έλους.
Για την περιοχή αναμένεται η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως “Περιφερειακό Πάρκο” (το ΠΔ έχει υπογραφεί από τις 7/8/2014).

Το Παράκτιο Έλος Βουρκαρίου βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Α’ Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισής.

Περισσότερες πληροφορίες και το απογραφικό δελτίο στον Δικτυακό Τόπο του ΕΚΒΥ για τους Ελληνικούς Υγροτόπους.

Site CodeGR300443000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ2189.222
ΔΗΜΟΣΜΕΓΑΡΩΝ
RAMSARH — Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΦΥΣΙΚΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ

Ενημερωτικό Φυλλάδιο