Δεύτερη σειρά ενημερωτικών φυλλαδίων

Η δέυτερη σειρά ενημερωτικών φυλλαδίων του προγράμματος.
Στις γενικές πληροφορίες για τους Υγροτόπους Αττικής, προστίθενται τα στοιχεία που αναφέρονται στο Ρέμα της Πικροδάφνης.
Όσοι και όσες λάβετε μέρος στην Περιπατητική Ημερίδα της Πέμτης 2 Φεβρουαρίου θα τα παραλάβετε σε εντυπη μορφή…