Πρόγραμμα ημερίδας

Αύριο στην Ελευσίνα, σας 10.00 το πρωί, διεξάγεται η πρώτη από σας ημερίδες του προγράμματος «Αύξηση σας γνώσης και σας ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των Υγροτόπων Αττικής» με επίκεντρο τη λίμνη Κουμουνδούρου…

Το πρόγραμμα:

«09:30 ‐ 10:00 Προσέλευση / Εγγραφές

10:00 ‐ 10:15 Χαιρετισμοί

-Ιωάννης Βασιλείου, Αντιπεριφερειάρχης Δ. Αττικής

– Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος, Εντεταλμένος Περ. Σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος

– Σταματιάδης, Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος» (πρώην ΕΥΣΠΕΔ), Προϊστάμενος Μονάδας Β

Παρουσίαση EEA GRANT

10:15 ‐ 10:30 Παρουσίαση του προγράμματος

Προεδρείο: Αντιγόνη Γκούφα, Περιφέρεια Αττικής

– Αργυρώ Παρασκευοπούλου, Περιφέρεια Αττικής, Υπεύθυνη του Προγράμματος «Στρατηγική σας Περιφέρειας Αττικής για σας υγροτόπους σας Αττικής

– Ελένη Φυτώκα, ΕΚΒΥ, Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος

Αύξηση σας γνώσης για σας υγροτόπους σας Αττικής ‐ Εργο ΕΟΧ

10:30 ‐ 11:00 Η Λίμνη Κουμουνδούρου

Προεδρείο: Ευθύμιος Κοκμοτός, Περιφέρεια Αττικής

-Βασιλική Τσιαούση, ΕΚΒΥ

Η Λίμνη Κουμουνδούρου στο πλαίσιο πολιτικών για τα ύδατα και τη βιοποικιλότητα

-Ρούλα Τρίγκου, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Τα πουλιά σας λίμνης Κουμουνδούρου και οι δράσεις για την προστασία και ανάδειξή

σας

-Ηλίας Δημητρίου και Αγγελική Μεντζαφού, ΕΛΚΕΘΕ

Ποιότητα υδάτων και προτάσεις αποκατάστασης

11:00 ‐ 11:30 Διάλειμμα

11:30 – 14:00 Συμμετοχική Εργασία μεταξύ των προσκεκλημένων φορέων

«Συμβάλλοντας στο κοινό σχεδιασμό για τη λίμνη Κουμουνδούρου»

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Στο δίωρο αυτό οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν το όραμά σας για την περιοχή και θα σχεδιάσουν κοινές δράσεις ή στρατηγικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτό. Τα αποτελέσματα σας συμμετοχικής εργασίας θα περιληφθούν στη μελέτη για τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η συμμετοχή όλων σας θεωρείται σημαντική.

Συντονίστρια: Στέλλα Βαρελτζίδου, Βιολόγος, MSc, μέλος του Conservation Coaches Network Europe

Υποστήριξη ‐ Πρακτικά: ΕΚΒΥ

Τεχνική Υποστήριξη Βιωματικού: Ελένη Μουγιάκου, Περιφέρεια Αττικής