Λογότυπο Υγροτόπων Αττικής

Το ενιαίο λογότυπο των Υγροτόπων της Αττικής