Ημερίδα Ελευσίνα

Ημερίδα Ελευσίνα

Η πρώτη ημερίδα του προγράμματος έγινε στην Ελευσίνα στις 15 Δεκεμβρίου με θέμα τη λίμνη Κουμουνδούρου με πάνω από 70 συμμετέχουσες και συμμετέχοντες.

Εκτός των ομιλιών εκ μέρους των φορέων, έλαβε χώρα συμμετοχική εργασία μεταξύ των προσκεκλημένων φορέων με τίτλο: “Συμβάλλοντας στον κοινό σχεδιασμό για τη λίμνη Κουμουνδούρου”.

Η προστασία και ανάδειξη των Υγροτόπων της Αττικής, απαιτεί συμμετοχή, συνεργασία και ενεργοποίηση όλων και η αξιοποίηση καινοτόμων συμμετοχικών διαδικασιών μπορεί να συμβάλλει στην κοινή προσπάθεια.

Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για τη χάραξη πολιτικών προστασίας της λίμνης.