Νέα σειρά ενημερωτικών φυλλαδίων

Νέα σειρά ενημερωτικών φυλλαδίων

H νέα σειρά ενημερωτικών φυλλαδίων ετοιμάζεται…

Αυτή τη φορά η έμφαση δίνεται στο Ρέμα της Πικροδάφνης.

Όσοι και όσες παραβρεθείτε στην Περιπατητική Ημερίδα της επόμενης εβδομάδας θα τα πάρετε στα χέρια σας.

Οι υπόλοποι/ες, σε μερικές μέρες ηλεκτρονικά…