Εσωτερικό Έλος Λουτρού Σπάτων

Εσωτερικό Έλος Λουτρού Σπάτων

Περιγραφή

Site CodeGR300417000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ143.925
ΔΗΜΟΣΣπάτων – Αρτέμιδος
RAMSARTs — Εποχικές λιμνούλες γλυκού νερού (μικρότερες των 80 στρ) και εποχικά έλη γλυκού νερού, των οποίων ο πυθμένας αποτελείται από ανόργανα υλικά
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΦΥΣΙΚΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ