Εσωτερικό Έλος Λούτσας Βάλμας

Εσωτερικό Έλος Λούτσας Βάλμας

Περιγραφή

Site CodeGR300447000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ125.547
ΔΗΜΟΣΛαυρεωτικής
RAMSARTs — Εποχικές λιμνούλες γλυκού νερού (μικρότερες των 80 στρ) και εποχικά έλη γλυκού νερού, των οποίων ο πυθμένας αποτελείται από ανόργανα υλικά
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΦΥΣΙΚΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ