Λιμνοθάλασσα Ωρωπού

Λιμνοθάλασσα Ωρωπού

Στα βορειοανατολικά του νομού Αττικής, εκτείνονται οι εκβολές του Ασωπού ποταμού και η λιμνοθάλασσα Ωρωπού. Παρόλη τη σημασία τους, υφίστανται σοβαρές πιέσεις. Η περιοχή αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα των επιπτώσεων, στους ανθρώπους και το περιβάλλον, που απορρέουν από την ασύνετη χρήση των φυσικών πόρων. Οι εκβολές του Ασωπού και η λιμνοθάλασσα του Ωρωπού βρίσκονται σε απόσταση περίπου 2 km και αποτελούν υπολείμματα ενός ενιαίου υγροτοπικού συστήματος που στο παρελθόν συνδέονταν με παράκτια έλη. Σήμερα, στην ενδιάμεση αυτή υγροτοπική ζώνη έχει γίνει επέκταση οικισμών. Επιπλέον, έχει κατασκευαστεί δρόμος σε απόσταση μόλις μερικών μέτρων από την ακτή και μόνο σποραδικά εμφανίζεται αλοφυτική βλάστηση, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η φυσική συνέχεια των δύο αυτών υγροτόπων. Σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Τζάλη κ.ά. 2013), στην περιοχή έχουν καταγραφεί 100 είδη πτηνών. Ιδιαίτερα, η περιοχή της λιμνοθάλασσας φιλοξενεί παρυδάτια και καλοβατικά είδη καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Site CodeGR300409120
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ1303.718
ΔΗΜΟΣΩρωπού
RAMSARJ — Υφάλμυρες έως αλμυρές λιμνοθάλασσες με μία ή περισσότερες,σχετικά στενές διόδους επικοινωνίας με τη θάλασσα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΦΥΣΙΚΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ