Παράκτιο Έλος Λιμανάκι Θορικού

Παράκτιο Έλος Λιμανάκι Θορικού

Περιγραφή

Site CodeGR300422000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ112.518
ΔΗΜΟΣΛαυρεωτικής
RAMSARH — Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΦΥΣΙΚΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ