Παράκτιο Έλος Μυχού Αυλακίου

Παράκτιο Έλος Μυχού Αυλακίου

Περιγραφή

Site CodeGR300420000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ379.172
ΔΗΜΟΣΜαρκοπούλου Μεσογαίας
RAMSARH — Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΦΥΣΙΚΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ