Παράκτιο Έλος Πεύκου Λαγονησίου

Παράκτιο Έλος Πεύκου Λαγονησίου

Περιγραφή

Site CodeGR300428000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ145.084
ΔΗΜΟΣΣαρωνικού
RAMSARH — Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΦΥΣΙΚΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ