Παράκτιο Έλος Ψάθας Βιλίων

Παράκτιο Έλος Ψάθας Βιλίων

Ο υγρότοπος βρίσκεται στο δυτικότερο τμήμα της Αττικής, στον Κορινθιακό κόλπο και διοικητικά υπάγεται στον Δήμο Βιλλίων. Τα μικρά ρέματα που εκβάλλουν στον υγρότοπο έχουν εποχική ροή και μόνο κατά τη διάρκεια ραγδαίων βροχοπτώσεων. Η βιοποικιλότητα της περιοχής συνίσταται στη συνύπαρξη των υγροτοπικών και δασικών εκτάσεων. Οι απολήξεις του όρους Πατέρα που καταλήγουν στον όρμο της Ψάθας είναι πυκνοδασωμένες με Χαλέπιο Πεύκη, Πουρνάρια, Σχίνους, ενώ οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις καλύπτονται από ελαιώνες. Η γεωγραφική θέση της Ψάθας την καθιστά σταθμό για τα μεταναστευτικά πτηνά καθώς χρησιμοποιούν την περιοχή για τη μετανάστευσή τους. Είναι από τις λίγες περιοχές με ήπιο ανάγλυφο και μεγάλη ποικιλία βλάστησης, ικανών να φιλοξενήσει ποικιλία ειδών ορνιθοπανίδας. Στην περιοχή δεν έχουν γίνει συστηματικές καταγραφές της πανίδας. Σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Τζάλη κ.ά. 2013), έχουν καταγραφεί ο Καστανοκέφαλος γλάρος, ο Ασημόγλαρος και η Αλκυόνη η οποία ανήκει στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009 147 ΕΚ. Η κυριότερη απειλή του υγροτόπου είναι η άναρχη δόμηση που παρατηρείται τα τελευταία έτη, με επακόλουθο τη συρρίκνωση του καλαμώνα.

Site CodeGR300418000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ367.062
ΔΗΜΟΣΜάνδρας – Ειδυλλίας
RAMSARSp — Μόνιμα υφάλμυρα, αλμυρά ή αλκαλικά έλη/λιμνούλες (μικρότερες των 80 στρεμμάτων)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΦΥΣΙΚΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ