Πηγές Ερασίνου

Πηγές Ερασίνου

Περιγραφή

Site CodeGR300450000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ19.62
ΔΗΜΟΣΜαρκοπούλου Μεσογαίας
RAMSARY — Πηγές γλυκού νερού, οάσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΦΥΣΙΚΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣGR3000004 – “Βραυρώνα – Παράκτια θαλάσσια ζώνη”