Παράκτιος Υγρότοπος Σχινιά Μαραθώνα

Το υγροτοπικό αυτό οικοσύστημα βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Αττικής, όπου το δάσος καταλαμβάνει την παραλιακή ζώνη της περιοχής σε έκταση 3 km ενώ βόρεια και ανατολικά του εκτείνεται ο υγρότοπος. Η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ως Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα (ΦΕΚ 395/N/3.7.2000) και σε αυτή ανήκει ο υγρότοπος, η Μακαρία Πηγή, ο λόφος Δρακονέρα και η χερσόνησος της Κυνοσούρας, καθώς και το πευκοδάσος Χαλέπιας Πεύκης και Κουκουναριάς.

Site CodeGR300412000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ9130.842
ΔΗΜΟΣΜΑΡΑΘΩΝΑ
RAMSARH — Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΦΥΣΙΚΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣGR3000003 – “Εθνικό Πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα (ΕΠ7)”

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Αναφορές

Ενδιάμεση αναφορά